Опаковки
1 Класически пликове
2 Пликове с капак и лепенка
3 Щендерни пликове
4 Wicket пликове за автоматично опаковане